czyste ulice

zielone dzielnice

tradycja

doświadczenie

jakość

Na rynku funkcjonujemy od 1989 r.

Naszą misją jest: dbać o otoczenie i czynić je piękniejszym przez obsługę i konserwację terenów zewnętrznych i ich otoczenia. Koncentrujemy się na konserwacji i utrzymaniu terenów zieleni, letnim i zimowym utrzymaniu dróg, chodników i innych terenów oraz w usługach porządkowych w zakresie usuwania odpadów.

Oferujemy:

  • letnie utrzymanie dróg, ulic, placów, chodników, parkingów,
  • zimowe utrzymanie dróg,
  • budowa, konserwacja i rekonstrukcja obiektów małej architektury…

nasza oferta

Posiadamy certyfikat
PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015

w zakresie:
konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej, letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i innych terenów, usługi porządkowe w zakresie usuwania odpadów.

zobacz

Współpracujemy:

Władysława Łokietka 4
41-933 Bytom