nasza oferta

letnie utrzymanie dróg, ulic, placów, chodników, parkingów

zimowe utrzymanie dróg

budowa, konserwacja i rekonstrukcja obiektów małej architektury


utrzymanie zieleni

obsługa i wynajem toalet przenośnych

likwidacja dzikich wysypisk śmieci