o firmie

Na rynku funkcjonujemy od 1989 r.


Naszą misją jest:

Dbać o otoczenie i czynić je piękniejszym przez obsługę i konserwację terenów zewnętrznych i ich otoczenia.

Koncentrujemy się na konserwacji i utrzymaniu terenów zieleni, letnim i zimowym utrzymaniu dróg, chodników i innych terenów oraz w usługach porządkowych w zakresie usuwania odpadów.

Specjalnością naszą pozostają szeroko rozumiane usługi komunalne.

Potrafimy to robić lepiej niż inni, dlatego też chcemy objąć swym zakresem działania aglomerację Śląska i okolic.

Zakład prowadzi działania, które zawsze są zaplanowane, a ich efekty są rozpatrywane z perspektywy klienta, użytkownika, właściciela i pracowników.

Zapewni to optymalizację wzajemnych relacji między korzyściami, kosztami oraz wielkością podejmowanego ryzyka.

Są to procesy wymagające efektywnego gospodarowania dysponowanymi zasobami technicznymi i finansowymi przy jednoczesnym pełnym zaangażowaniu personelu.

Świadomi wpływu wykonywanych przez nas czynności na funkcjonowanie Zakładu oraz mając na uwadze, że sukces Zakładu jest sukcesem wszystkich zatrudnionych pracowników, gwarantujemy jego stały rozwój oraz zapewniamy dobre warunki pracy.


Zapraszamy do współpracy

 kontakt


Posiadamy certyfikat
PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO 14001:2015

w zakresie:
konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej, letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników i innych terenów, usługi porządkowe w zakresie usuwania odpadów.

zobacz